Saturday, 10 September 2016

ವ್ಯಾಕರಣ (poem)

ನನ್ನವಳೊಂದು ವ್ಯಾಕರಣ...

ಅವಳೂಂದು ಕಥೆ
ನಾ ಅದರ ಸಾಲಾಗಬೇಕು
ಅವಳ ಅಲಂಕಾರವೋ
ಚೆಂದದ ಉಪಮೆ ರೂಪಕಕ್ಕೆ ಮನಸೋತು
ನಾ ಅದರ ಪದವಾಗಲು ಹೊರಟು
ವಿಫಲನಾಗಿದೆ...

ಅವಳು ಚೆಂದದ ಛಂದಸ್ಸಾದಾಗ
ನಾ ಲಘು ಗುರು ಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಿದೆ
ವೃತ್ತದ ಯಾವ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯಿಸಲಿಲ್ಲ
ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ಕಾವ್ಯವಾದಳು
ತಿದ್ದಿದೆ ಗೀಚಿದೆ ತಿಳಿಯದೆ
ಪೆದ್ದನಾಗಿ ಉಳಿದೆ...

ಅವಳು ತತ್ಸಮವಾದಗ
ತದ್ಭವ ಪದ ಹುಡುಕಿದೆ
ವಿರುದ್ಧ ಪದಗಳೇ ಸಿಕ್ಕವು
ಬರಿಯ ನಿಷೇದಾರ್ಥಕ ರೂಪಗಳು
ನನ್ನದೇ ಸಾಲಿನಲಿ
ಆವಳದೇ ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ...

ಹಿರಿಯರು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆದರು
ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಹುಡುಕಿ ಕೊಟ್ಟರು
ಈಗವಳು ಪುಸ್ತಕ
ನಾನದರ ಪುಟಗಳು
ಪುಟಗಳು ತೆರೆಯುತ್ತಲಿವೆ
ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಲಿದೆ....
         
                   -ಪ್ರಕಾಶ್.ಎನ್. ಜಿಂಗಾಡೆ

No comments:

Post a Comment